ivancice.cz

N A V I G A C E

S M L O U V Y

Dnem 1. července 2016 vstoupil v účinnost Zákon o registru smluv (předpis č. 340/2015 Sb.).

Od 1. července 2016 zveřejňujeme smlouvy pouze v Registru smluv
(který dle výše uvedeného zákona provozuje Ministerstvo vnitra ČR).


Radou města Ivančice byl dne 26. února 2015 pod č. 23/R6 s účinností k 1. březnu 2015 schválen Dodatek č.1 k Organizační směrnici č. 1/2014 "Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu", kterým se mění, doplňuje a vyhlašuje její úplné aktuální znění.

Dle aktuálního znění uvedené směrnice je povinností pověřených osob zajistit zveřejnění celého znění smlouvy v tomto registru u zakázek, jejichž cena přesáhne 200.000,- Kč bez DPH.

Na tomto webu najdete tedy pouze smlouvy nad 200.000,- Kč bez DPH a jejich dodatky uzavřené od 1. 3. 2015 do 30. 6. 2016


Nejnověji do tohoto registru byly zařazeny tyto smlouvy:

000055 Oprava chodníků na starém a novém sídlišti v Ivančicích

000055 Oprava chodníků na starém a novém sídlišti v Ivančicíchplatnost od: 27.06.2016

000050 dodatek 01 Oprava lávky přes řeku Jihlavu v Řeznovicích

000050 dodatek 01 Oprava lávky přes řeku Jihlavu v Řeznovicíchplatnost od: 21.06.2016

000054 Oprava komunikace Hrubšice

000054 Oprava komunikace Hrubšiceplatnost od: 21.06.2016

000053 Výměna vnitřního osvětlení městské sportovní haly

000053 Výměna vnitřního osvětlení městské sportovní halyplatnost od: 08.06.2016

000052 Nástavba budovy Základní školy Ivančice - Němčice

000052 Nástavba budovy Základní školy Ivančice - Němčiceplatnost od: 06.06.2016