ivancice.cz

N A V I G A C E

S M L O U V Y

Členění smluv dle jejich typu


Smlouvy o dílo

Smlouvy o dílo evidované v registru smluv města Ivančice

Článků: 61

Smlouvy o dotaci

Smlouvy o dotaci evidované v registru smluv města Ivančice

Článků: 0

Kupní smlouvy

Kupní smlouvy evidované v registru smluv města Ivančice

Článků: 6

Mandátní smlouvy

Mandátní smlouvy evidované v registru smluv města Ivančice

Článků: 0

Nájemní smlouvy

Nájemní smlouvy evidované v registru smluv města Ivančice

Článků: 0

Darovací smlouvy

Darovací smlouvy evidované v registru smluv města Ivančice

Článků: 0

Smlouvy o spolupráci

Smlouvy o spolupráci evidované v registru smluv města Ivančice

Článků: 0

Příkazní smlouvy

Příkazní smlouvy evidované v registru smluv města Ivančice

Článků: 0

Rámcové smlouvy

Rámcové smlouvy evidované v registru smluv města Ivančice

Článků: 2

Servisní smlouvy

Servisní smlouvy evidované v registru smluv města Ivančice

Článků: 0

Smlouvy o zřízení věcného břemene

Smlouvy o zřízení věcného břemene evidované v registru smluv města Ivančice

Článků: 0

Zástavní smlouvy

Zástavní smlouvy evidované v registru smluv města Ivančice

Článků: 0

Smlouvy nepojmenované

Smlouvy nepojmenované (ostatní) evidované v registru smluv města Ivančice

Článků: 3